Gezocht: Young Leaders

19 februari 2021 10:30

JC

Met de de lancering van Sport in Woudenberg is de 1e aanzet gegeven dat alle inwoners van Woudenberg met plezier gaan en blijven sporten en bewegen. Nu zij wij op zoek naar JOU om de nieuwe Young Leader te worden voor Sport in Woudenberg. Dus niet lang de zijlijn blijven staan, maar onderdeel zijn van iets heel moois.

Wij zoeken 2 of 3 jongeren tussen de 14 t/m 17 jaar om deel te nemen, dus wees er snel bij om het verschil te maken.

Voor enkele opleidingen in het voortgezet onderwijs dien je stage te lopen, bijvoorbeeld maatschappelijk, of het meehelpen van een activiteit bij een vereniging. Hier ligt dus een mooie kans om het mes van twee kanten te laten snijden. Je draagt bij aan Sport in Woudenberg en het draagt bij aan je opleiding. Mocht je vragen hebben of je direct willen opgeven stuur dan een mail naar JC@kvwoudenberg.nl

Logo_YoungLeaders.jpg

Sportakkoord Woudenberg - Young-Leaders

Hieronder zie je alle details van wat de Young Leaders gaan doen:

Met het Sportakkoord wordt ingezet op drie thema’s:

Inclusief sporten & bewegen

Vaardig in bewegen

Vitale aanbieders

Jeugd-Punt sluit aan op het tweede thema ‘vaardig in bewegen’. Een van de acties bij dit thema is inzetten van Young Leaders (jonge leiders) bij ledenwerving en ledenbehoud. Hieronder vind je meer informatie over dit initiatief.

De sportverenigingen zijn van groot belang in de aanloop naar en gedurende het project.

Wij als Korfbalvereniging Woudenberg ondersteunen Jeugd-Punt bij de werving van de jongeren. Jeugd-Punt begeleid de jongeren, het proces en ziet toe op het lange termijn resultaat. We geloven dat door te investeren in jullie als jongeren en in jullie talenten en kwaliteiten jullie enthousiasme voor de sport kunnen uitdragen voor andere jongeren. Hoe jullie hier met elkaar vorm aan geven is aan jullie. Jullie werken hiernaartoe door een training van 10 weken/10 avonden te volgen. De training leidt jullie op tot ‘jonge leiders’, oftewel rolmodellen voor jullie buurt en omgeving. Jullie leren je eigen kwaliteiten ontdekken, jezelf beter kennen, samenwerken en je eigen plannen concretiseren. Hiervoor leren jullie onder andere presenteren voor een groep.  Deelname voor jullie is gratis.

Contactpersoon: Jongerenwerker Jiska Roosendaal

jm@jeugd-punt.nl / 06-37453602

 

De doelgroep:

  • Gemotiveerde jongeren met hart voor de vereniging/sport. Hij/zij hoeft niet per se goed te zijn in de sport.

 

  • 14 tot 17 jaar

Aantal deelnemers 10 (max. 12) – dit betekent globaal gezien:2-3 jongeren per club

  • 5 (of 6) clubs die deelnemen.

 

Doel van de activiteit(en)

Algemeen:

Jongeren ontdekken waar zij goed in zijn, leren om samen te werken, presenteren en profileren. Door dit traject te volgen maken jongeren positieve impact en krijgen zij een officieel Young Leaders certificaat dat zij kunnen inzetten in het vervolg van hun loopbaan.

 

Beschrijving van activiteit(en)

Trainingsdeel:

Young leaders begint met een training van 10 weken/avonden, bij voorkeur aaneengesloten. Op welke dag dit plaatsvindt wordt t.z.t. met jullie afgestemd.

De trainingsbijeenkomsten vinden plaats op één vaste avond in de week en duren steeds anderhalf uur. Soms eten wet met elkaar voorafgaand.

 

Activiteitendeel:

Na afloop van het trainingsdeel start het activiteitendeel. Hierbij gaan jullie met elkaar bedenken hoe jullie de verenigingen en/of sport een upgrade/impuls kunnen geven in Woudenberg.

Jullie werken en voeren jullie plannen uit na afloop van het trainingsdeel onder begeleiding van de coaches (jongerenwerkers). Jullie zoeken samenwerking met de partners (verenigingen, gemeente etc.) voor een goede uitvoering van jullie activiteit/actie.

 

Tijdspad

Maart 2020 t/m september 2021 (nader te bepalen i.v.m. de COVID-19 maatregelen)

  • Werving jongeren: januari-februari
  • Start trainingsdeel: maart 2021
  • Start activiteitendeel: medio mei 2021

 

Betrokken organisaties & personen

  • Sportverenigingen Woudenberg
  • Jeugd-Punt Woudenberg
  • Jongerenwerk Scherpenzeel & Putten
  • Sport & cultureel centrum de Camp

 

Locatie en uitvoering

Young-Leaders wordt in Woudenberg gegeven in Sport- en Cultureel centrum de Camp. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, vindt de training afwisselend in Woudenberg, Scherpenzeel (en eventueel Putten) plaats en wordt de training i.s.m. jongerenwerk Scherpenzeel en Putten gegeven.

 

Wat levert het op?

Voor ons als club:

Met het project Young-Leaders worden jongeren van verschillende verenigingen aan elkaar verbonden. Ze denken met elkaar mee over hoe ze een impuls aan sport en/of de verenigingen in Woudenberg kunnen geven. Het project kan zorgen voor meer verbinding met andere clubs, indien het project - dat de jongeren zelf bedacht hebben - hier op aansluit. Nogmaals: de inbreng van de jongeren voor dit zelfbedachte project of voor deze zelfbedachte actie staat centraal. Wat de output is, is dus nog niet bekend, maar Young-Leaders draagt bij aan de binding van de jongeren aan sport en/of aan hun vereniging en kan een impuls zijn voor (nieuwe) jonge leden.

 

Voor jullie als deelnemende jongeren aan Young-Leaders:

Young-Leaders biedt jongeren de mogelijkheid om hun vaardigheden te vergroten en hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Met de training gaan zij zich inzetten voor hun leeftijdsgenoten en worden zij opgeleid tot positieve rolmodellen in hun omgeving. Jongeren leren meer over zichzelf en over leiderschap. Ze leren samenwerken, presenteren en gaan met elkaar hun plannen realiseren. Na de training helpen jongerenwerkers en coaches hen bij het realiseren van deze plannen. De jongeren ontvangen een certificaat, wat goed staat op hun CV en de jongeren leren nieuwe leeftijdsgenoten en mensen kennen, wat hun netwerk uitbreidt.

 

 

Logo_YoungLeaders.jpg

Bron: Bestuur
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!