ALV van 26 oktober uitgesteld en coördinator (social) media gezocht

22 oktober 2020 14:45

Bestuur

Mededelingen uit de bestuursvergadering van 15 oktober – ALV wordt uitgesteld en coördinator (social) media gezocht.

Op 26 oktober zouden wij onze Algemene Ledenvergadering houden. De agenda, de jaarverslagen
van de commissies en de financiële stukken liggen hiervoor al klaar en zijn door het bestuur in de
vergadering doorgesproken.


Het zal voor eenieder duidelijk zijn dat onze ALV nu niet op een normale wijze kan doorgaan. Dat
vinden wij ontzettend jammer, want wij zijn bij onze vereniging gewend aan een grote opkomst
waardoor we een goede discussie met elkaar kunnen hebben.


Wij hebben daarom gekeken naar de opties die er zijn voor het houden van onze ALV. De opties
variëren van het houden van een online vergadering tot het uitstellen van de vergadering. Er is een
tijdelijke Corona-spoedwet goedgekeurd die het mogelijk maakt om de AV uit te stellen tot vier
maanden na de datum waarop deze volgens de statuten of de wet gehouden zou moeten worden.
Dat geldt ook voor het vaststellen van de jaarrekening.


Omdat het bestuur van mening is dat de lopende besluitvorming van de vereniging niet in de
problemen komt en ook de jaarrekening geen reden tot zorg geeft, heeft het bestuur besloten om de
ALV van 26 okt. te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Deze datum ligt in ieder geval voor eind maart 2021. Wij hopen dan tevens dat er gelegenheid is voor een externe spreker (Jan Sjoukje van de Bos) die ons meeneemt in het opstellen van een nieuw langjarig ambitieplan.


Tevens kan het bestuur melden dat er inmiddels een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden. Roos
Jongsma is afgetreden en reeds opgevolgd door Pim Veenendaal en Thijs den Bleeker die beiden het co-voorzitterschap van de FIOD zullen invullen. Deze bestuurswissel zal in de komende ALV
bekrachtigd worden.


Tenslotte is het bestuur met de PR met spoed op zoek naar een coördinator (social) media. Wie zou
deze leuke functie willen vervullen binnen de korfbal? Het betreft dan het organiseren dat alle
berichten vanuit de korfbalvereniging worden opgehaald en naar de kranten en social media worden
gestuurd voor plaatsing. Berichten zoals de wedstrijdverslagen, de kampioensfoto en het verdere
nieuws. Mocht je interesse hebben graag melden bij de PR-commissieleden Bart Blok of Wouter
Blokhuis.

Bron: Bestuur
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!